Omezení ordinační doby

Ve dnech 23. a 24.5.2019 nebudou v provozu naše ordinace.

Dne 22.5.2019 bude zkrácena ordinační doba v Radvanicích do 15:00 hod.

V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

 

Prosíme pacienty, kteří nebydlí v Radvanicích, aby tam ordinaci navštěvovali pouze v nejnutnějších případech, je zde výrazně překročena kapacita. 

Z kapacitních důvodů registrujeme nové pacienty pouze s trvalým pobytem v místě našich ordinací.