Ceník

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Vstupní periodická a výstupní prohlídka do zaměstnání 400,- Kč
Celkové vyšetření na žádost pacienta 300,- Kč
Očkování na vlastní žádost 100,- Kč
Vyšetření před komerčním zákrokem 300,- Kč
Ostatní potvrzení pro zaměstnavatele 100,- Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz 200,- Kč
Prvotní vyšetření pro řidičský průkaz 300,- Kč
Vyplnění pojistné události (úrazy apod.) dle rozsahu 200 - 300,- Kč
Potvrzení pro střelnou zbraň 300,- Kč
Výpis z dokumentace 200,- Kč