Ceník

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Vstupní periodická a výstupní prohlídka do zaměstnání 400,- Kč
Celkové vyšetření na žádost pacienta 400,- Kč
Očkování na vlastní žádost 200,- Kč
Vyšetření před komerčním zákrokem 400,- Kč
Ostatní potvrzení pro zaměstnavatele 200,- Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz 300,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 200,- Kč
Vyplnění pojistné události (úrazy apod.) 300,- Kč
Prohlídka ke zbrojnímu průkazu 400,- Kč
Výpis z dokumentace 200,- Kč