Ceník

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou platný od 1.1.2023

Vstupní, periodická a výstupní prohlídka do zaměstnání 700 Kč
Celkové vyšetření na žádost pacienta 700 Kč
Očkování na vlastní žádost 200 Kč
Vyšetření před komerčním zákrokem 700 Kč
Ostatní potvrzení pro zaměstnavatele 200 Kč
Vyšetření pro potravinářský průkaz 400 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 300 Kč
Vyplnění pojistné události (úrazy apod.) 300 - 500 Kč
Prohlídka ke zbrojnímu průkazu 500 Kč
Výpis z dokumentace 300 Kč